خانه دیجیتال مارکتینگ

توسعه کسب و کار

با ماهی ۴۰۰هزار تومان در اقدسیه دفتر کار تهیه کنید

توی دنیای کسب وکار امروزی این حرف خیلی احمقانه به نظر میرسه که شما بتونی با کمتر از یک میلیون…

ناگفته هایی درباره استراتژی اقیانوس آبی

در کتاب استراتژی اقیانوس آبی از  Renée Mauborgne می خوانیم که برای موفق شدن در کسب و کارمان باید از…